Quy định và quyền lợi của khách hàng:
Quy định:

Toàn bộ khách hàng khi tham gia mua sắm tại cửa hàng hoặc mua hàng trực tuyến thông qua sử dụng ứng dụng Website https://thichlambanh.com sẽ được hưởng chính sách tích điểm.

Hình thức tích điểm: 

Tại cửa hàng, Quý khách hàng sử dụng mã khách hàng là số điện thoại của quý khách để được tích điểm ngay sau khi thanh toán đơn hàng

Với việc mua hàng online: Quý khách hàng được tích điểm khi hoàn thành mua hàng trên ứng dụng Website https://thichlambanh.com

Số điểm tích được Quý khách hàng có thể sử dụng cho đơn hàng mua lần sau (chậm nhất 3 ngày điểm tích sẽ được cập nhật vào tài khoản của Quý khách)

Quyền lợi

Mức tích điểm của khách hàng là 2% trên tổng giá trị đơn hàng

Điểm quy đổi: 1 điểm= 1.000 đồng

Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn

Giá trị tích điểm không bao gồm phí vận chuyển

*Lưu ý:

Không áp dụng tích điểm với các sản phầm Whipping, topping, bơ, sữa, phô mai (cream cheese, mozza, mascapone,…)

Không áp dụng tích điểm với các sản phẩm đang giảm giá, khuyến mãi
không áp dụng với hóa đơn thanh toán bằng điểm tích lũy hoặc thanh toán bằng Voucher (tức hóa đơn thanh toán bằng điểm thì sẽ không được tích điểm lần mua hàng này)

Không áp dụng tích điểm với các đơn hàng mua sỉ