Hạt bí tách vỏ

25.000 đ - 155.000 đ

Hạt dưa tách vỏ

25.000 đ - 210.000 đ

Hương hoa bưởi

4.000 đ - 40.000 đ

Hút ẩm xanh 50cc

5.000 đ - 90.000 đ

Khuôn gõ bánh qui

33.000 đ - 35.000 đ

Khuôn gõ heo cá

29.000 đ - 48.000 đ

Khuôn gõ ngọc lan

60.000 đ - 60.000 đ

Lạp Xưởng khô

28.000 đ - 90.000 đ

Mộc bánh pía

55.000 đ - 97.000 đ

Mứt bí hạt lựu

12.000 đ - 85.000 đ

Mứt chanh

15.000 đ - 85.000 đ

Mứt gừng đỏ

15.000 đ - 85.000 đ

Mứt hạt sen

20.000 đ - 160.000 đ

Mứt tắc / quất

15.000 đ - 110.000 đ

Quế Hoa đặc biệt

50.000 đ - 230.000 đ

Rượu mai quế lộ

25.000 đ - 70.000 đ