Flan sứ/ remakin

27.000 đ - 30.000 đ

Giấy lót 10 bông

14.000 đ - 50.000 đ

Giấy lót 12 bông

14.000 đ - 53.000 đ

Giấy lót 8 bông

10.000 đ - 40.000 đ

Giấy lót 9 bông

12.000 đ - 43.000 đ

Khay lò Sanaky Sấy

165.000 đ - 200.000 đ

Khay lò Sanaky Trơn

160.000 đ - 200.000 đ