Khuôn bánh giò inox

70.000 đ - 84.000 đ

Khuôn giò thủ vặn

95.000 đ - 115.000 đ