Giấy lót C12 ĐẠI 350 - Giấy lót bánh bánh bao
Giấy lót C12 ĐẠI 350 - Giấy lót bánh bánh bao

Giấy lót C12 ĐẠI 350 - Giấy lót bánh bánh bao

40.000 đ
KÍCH THƯỚC ĐÁY: 5.5 CM, MIỆNG: 8 CM, Nở miệng 12 cm, CAO: 3.5 CM
Số lượng
Thichlambanh Đảm Bảo Trả hàng hoàn tiền nếu sản phẩm lỗi