Khay lò Sanaky Trơn

160.000 đ - 200.000 đ

Khay lò Sanaky Sấy

165.000 đ - 200.000 đ

Khuôn pizza nhôm

65.000 đ - 75.000 đ