Flan sứ/ remakin

27.000 đ - 30.000 đ

Khay lò Sanaky Trơn

160.000 đ - 200.000 đ

Khay lò Sanaky Sấy

165.000 đ - 200.000 đ