Cơm Dừa sấy sợi

25.000 đ - 120.000 đ

Hạt dưa tách vỏ

25.000 đ - 210.000 đ

Mứt chanh

15.000 đ - 85.000 đ

Mứt bí hạt lựu

12.000 đ - 85.000 đ

Hạnh nhân lát

29.000 đ - 270.000 đ

Hạnh nhân bột

29.000 đ - 270.000 đ

Hạnh nhân hạt

29.000 đ - 270.000 đ

Vụn dừa nướng

15.000 đ - 90.000 đ

Nho khô nâu

15.000 đ - 100.000 đ

Quế Hoa đặc biệt

50.000 đ - 230.000 đ