Hạnh nhân lát

29.000 đ - 270.000 đ

Hạnh nhân bột

29.000 đ - 270.000 đ

Hạnh nhân hạt

29.000 đ - 270.000 đ

Mứt chanh

12.000 đ - 85.000 đ

Hạt mè đen

15.000 đ - 100.000 đ

Vụn dừa nướng

15.000 đ - 90.000 đ

Hạt mè trắng

15.000 đ - 100.000 đ

Mứt bí hạt lựu

10.000 đ - 85.000 đ

Cơm Dừa sấy sợi

25.000 đ - 120.000 đ